Читалище ,,Светлоструй"

Читалището в село Радиненец е основано едва през 1903 г. (отразено е на кръглия му печат).Основатели са били Тодор Данов, Цонко Йонков, Ради Йонков, Атанас Събев, Дечо Гинчев, Никола Владов и др. Първоначално библиотеката била съхранявана в училище ,,Кирил и Методий”. В периода 1922-1930 г. се представят пиесите,, Хъшове” , ,,Пленника” и др. драми, уреждат се забави. 

Читалището в село Виная е основано през 1906 год., но поради Първата световна война дейността на същото е била замряла. През 1926-27 год. то възобновява дейността си. В него селяните са намирали вестници с въздържателна, вегетарианска и стопанска тематика. Вечер са се водели разговори с по-възрастни хора на политически теми - за някои събития станали преди и след 9 юни, за някои от фронтовете през Първата световна война, за атентата в църквата ,,Света Неделя”, за положението в Съветския съюз, Германия и др. 

На 30 януари 1930 г. става сливането с читалището във Виная в едно обединено читалище ,, Светлоструй”. Читалището осъществява контакт между интелигенцията на селото и селяните. 

Днес към читалището има сформирана певческа група ,, Обновенка" с художествен ръководител Цветан Цветанов.Тя има множество изяви на различни фестивали и празници.Председател на читалището е Нелка Петкова Симеонова , библиотекар -Галя Върбанова Великова.