Близо до Лебеда, по течението на Пордимска бара, има изграден язовир- чудесно място за развлечение и отдих.

 

 

За любителите на риболова-река Осъм със своите стари корита привлича млади и стари. Състезанията по риболов, които се организират носят много емоции на участниците

 


По течението на Пордимска бара има изградени три микроязовира, собственост на Венцислав Иванов, които се използват за спортен риболов.Чудесно място за отдих и развлечение.

 

В селото има и две ловни дружинки:
Първа елитна ловна дружинка с председател Васко Цвятков и
Вторa ловна дружинка с председател Пенчо Борисов.Те ловуват падпадъци, зайци, патици, фазани и диви прасета в землището на Обнова на 52 000 дка. От години са се отказали да излизат на лов за сърни.