Малкой моме цвеке брало во градинчето. 

                                     

                                                          

 

Ако искате да видите хубави цветя, чукнете ТУК!

В двора на кафе–аперитив ,,Стефани”

Къща на улица ,,Козлодуй" 13

 Кътчета от ул.,,Н. Вапцаров"

          

 

 

                           

 

 Изглед от ул. ,,Б. Анастасов"