Така изглежда Наредбата , с която Виная и Радиненец са обявени за едно село-ОБНОВА

                      

Вижте кметовете на Обнова във времето!                                            

С.РАДИНЕНЕЦ /ГОРНА МАХАЛА/
 
1894/1899 г. ЙОРДАН В. БОЖИНОВ
1900 г. ГЕОРГИ ДАЦОВ
1901 г ТОДОР АНГЕЛОВ
1902 г А. ВЛАЕВ
1902/1903г ХР. ГЕОРГИЕВ
1903/1904 г ТОДОР ДАНОВ
1904/1907г Р. ЙОНКОВ
1907/1909 г М. ГРОЗЧЕВ
11910/1913 г А. ЦОНКОВ
1913/1915 г В. БОЖИНОВ
1916/1919 г ДЕЧО ГИНЧЕВ
1920 г ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
1921/1922 г ХРИСТО ПЪРВОВ
1923/ 1924г. МАТЕЯ БОРИСОВ ПОПОВ
1925/1926 г. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ
1927 г СЛАВИ ЙОРДАНОВ
1928 г. ИЛИЯ ИЛИЕВ
1929 г. МАТЕЯ БОРИСОВ
1930/1931 г. Д. ГИНЧЕВ
1931/1932 г. С. РАДЕВ
1933 г. ХРИСТО ПЪРВОВ

С. ВИНАЯ /ДОЛНА МАХАЛА/

1893/1894 г. Д. ГЕОРГИЕВ
1895/1896 г. М. КУЗМАНОВ
1897/1901 г. ГЕОРГИ БЛАЖЕВ
1902/1911 г. ИВАН БАЛКАНДЖИЕВ
1912 г . АТАНАС СЪБЕВ
1912/1913 г. Г. НИКОЛОВ
1914/1916 г. ИЛИЯ ПЕТКОВ
1917/1918 г. ИЛИЯ ПЕНЕВ
1919 г. БЛАЖО АНКОВ
1920/1921 г. ИВАН ПАВЛОВ
1922/1927 г. ГЕОРГИ БЛАЖЕВ
1928 г. ИВАН БАЛКАНДЖИЕВ
1929 г. ПАВЕЛ ТЕРЗИЕВ
1930/1931 г. А. НАНКОВ
1932/1934 г. К. КОСТАДИНОВ  

С.ОБНОВА 1935/1939 г. ЛЮБЕН ЛУКОВ БРУНКОВ
1940/1941 г. АСЕН ГЕОРГИЕВ ЛЕЩОВ
1942/1944 г ЙОРДАН МАРИНОВ ДАНКОВ
1945/1948 г. ХРИСТО БЛАЖЕВ ЧОКОЙСКИ
1949 г. АСЕН ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ
1950 г. СТЕФАН МТЕЕВ БОРИСОВ
1951/1952 г. МАРИН СПАСОВ АНГЕЛОВ
1953/1954 г. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
1955 г. ЙОРДАНОВ ЕВТИМОВ ИВАНОВ
1956/1970 г. ЛЮБЕН ДЕЧЕВ ЛАЗАРОВ
1970/1983 г. ГЕОРГИ МАТЕЕВ ПЕТРОВ
1983/1991 г. ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
1991/1995 г. ЦВЕТАН ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ
1995/1999 г. ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
1999/2003 г. ГЕОРГИ ИВАНОВ КАМЕНОВ
От 2003/2011 г. МАЯ РАДИНОНОВА МИНЧЕВА                                       Под нейно ръководство беше извършен ремонт на църквата в Долната махала.
ПРЕДИ                                                                                                                                СЕГА!!!                                                                                             

Днес кмет на селото е Детелин Емилов Николов.