През последните няколко години чакалът се намножи много в нашата страна. Тъй като е по-едър и силен от лисицата, чакалът я измества на много места, защото тя не може да издържа на конкуренцията му. Чакалът прилича донякъде външно на вълка, но е доста по-дребен от него.Обитава гористи местности, най-често близо до открити пространства. Среща се е в гъстата растителност по бреговете на реки и някои други водоеми, заселва се и в обработваеми земи, в дерета, сред скали и полезащитни пояси.

При все че е хищен бозайник, чакалът се храни с твърде разнообразна храна. Той ловува и яде главно дребни бозайници и птици, също така гущери, змии, жаби, риби, насекоми, охлюви. Важна съставна част от неговата храна е мършата - главно остатъци от храната на вълка и други по-едри хищници, но и различни други отпадъци.Чакалът има един твърде характерен навик. Той е активен предимно нощем. Често преди да излезе да ловува, той започва да вие високо, като гласът му наподобява някакъв жален плач. От време на време виенето се прекъсва от своеобразен лай. Щом завие първият чакал, към него веднага се присъединяват други негови събратя, които се намират наблизо. Този своеобразен "хор" на хищниците звучи твърде зловещо в нощната тъмнина.                    Има няколко вида чакали- Златист чакал, Ивичест чакал, Черногръб чакал и Червен чакал. Много рядко може да се срещне чакал с бяла козина, а още по- рядко някой да го отстреля. Може би ще познаете кой е ловджията, който държи белия чакал в ръцете си!

 

Ако имате път до Черни Осъм посетете Природонаучния музей в селото и попитайте за белия чакал. Той е там, а ние можем да се гордеем, че човек от село Обнова го е отстрелял.

 

 

След лов за гъски край Свищов. 

 

   Станислав, Радко и Цецо са от ловците, които няма да се похвалят с чужди успехи. В лова са вложили цялото си свободно време. Не пропускат ловен излет. Редовно се прибирт вкъщи с по 2-3 отстреляни глигана. Вече няма къде да съхраняват месото!                                  А хване ли ги съклетът, прескачат по ранина за риба на Осъма или Дунава. Хваща 10-15 щуки.И се прибират. КОЙТО ГО МОЖЕ, СИ ГО МОЖЕ!

ИЗПРАТЕТЕ И ВАШИ СНИМКИ ,АКО ИМА С КАКВО ДА СЕ ПОХВАЛИТЕ !

 

 

 

Един трофей в края на активния сезон е достоен финал, след който вече съвсем спокойно можем да прибираме шаранджийските такъми до следващата година. Е, не е съвсем така за хората които са в по- топлите южни страни.