Обновения сайт на ОУ,,Неофит Рилски"

Сред стените ти кънти все още

звънкия ми детски смях.

Кажи, Училище, защо не може

да стана мъничка, каквато бях?!?
 

Съдбата е решила училищното дело в Обнова да има история по- стара от тази на самото село. Като село, Обнова съществува от 1934, когато се обединяват селата Виная и Радиненец. За образование в тях обаче можем да говорим още от средата на по-миналия век. Първото мъжко училище в с.ВИНАЯ е открито през 1843 г. ,а в с. РАДИНЕНЕЦ за учебно дело може да се говори от 1865 год. , като училището е било в килията на черквата. За първи учители били назначени Донко Бладжиев от с. Ново село, Троянско и жена му Мария, която била калугерка. За първи учител в с. Виная се сочи Васил Атанасов. Изучавали са се черковни науки и черковно писане. 

  До построяването на началното училище "Кирил и Методий" през 1889 год. Учебните занятия се водели в частни къщи. Учениците са седяли на дъски, подпрени на колове, масата на учителя също била подпряна на забит в земята кол. Учителят седял на малък одър и се занимавал със занаятчийска работа. Стаята се отоплявала с пещ, като самите ученици били задължени да носят дърва и тор всяка сутрин. 
  През 1887г. Постъпва като учител Владимир Христакиевич и учителствува до 1907 год. в училище "Кирил и Методий". През този период учителствуват също Райна Георгиева Пирдопска и Мария Василева родом от Габрово, както и Ангел Стоянов родом от Голяма Раковица, Софийско. В 1907 г. постъпват Петър Спасов, Цветана П. Милкова, а Владимир Христакиевич е уволнен "защото се занимава с търговия'.През периода от 1899 до 1901 год. в училище "Христо Ботев" учителствува Иван Кр. Газдов завършил богословско училище в гр. Самоков. През 1909 год. в училище "Кирил и Методий" постъпват като учители Панайот Василев от Осман Пазар и Стефка Петрова от Шумен а главен учител е Ангел Стоянов от Голяма Раковица. Година по-късно през 1913 год. децата се увеличават и постъпват нови учители.

Същата година заради епидемия от холера учебните занятия започват по-късно. От 1914 до 1916 год. за главен учител била назначена Тодорка Петрова. От 1920 год. е назначен за учител Иван Тодоров Дончев - даскалувал 15 години. През 1922 год. постъпват като учителки Екатерина Петрова, Недка Дончева, Мара Буюклиева от Севлиево и Пеню Цачев. 

Увеличаването на децата в отделенията налага построяването на нова сграда. През лятото на 1928 год. започва строежа на новото основно училище "Неофит Рилски." Останалите учители продължават своята дейност в начално училище "Кирил и Методий" до сливането му през 1961 год. с основно училище "Н.Рилски". Училище "Христо Ботев" с. Виная продължава своята дейност до сливането му през 1969 год. с централното училище "Неофит Рилски"

За по малко от година новото школо е построено и открито; 23-ти Декември 1929 год. се състои откриването на училището. За патронен празник е избран 1-ви ноември - ден на народните будители. За пръв път празника е отбелязан през 1935 год.